Na těchto stránkách se dozvíte o aktuálním dění Běhatlonu, plánech do budoucna apod.

Děti i dospělí by měli mít ve svém životě dostatek pohybu pro svůj zdravý vývoj. Proto jsme se s některými rodiči dětí, zejména předškolního věku, dohodli na společných všeobecných pohybových aktivitách. Začali jsme se scházet a vytváříme pro děti pohybový program na různých místech a při různých pohybových činnostech. S nimi kolikrát přicházejí i jejich malí bráchové a sestry, kteří své starší sourozence napodobují a pohybují se. Jde zejména o pohyb v přírodě, na hřišti nebo v tělocvičně. Spontánně vznikl k tomuto sdružení i název – Běhatlon.