Trénink 24. 10.+ aktualizovaná tabulka OVOV

23.10.2014 17:08

Zde naleznete výsledky atleticky laděného tréninku Běhatlonu.

OVOV2014_Behatlon2.pdf (61,3 kB)

Bez ohledu na ně, zaslouží všechny děti velkou pochvalu za vynaložené úsilí a snahu.

Doufám, že se do olympijského desetiboje zapojí i víc rodičů. :)

Jirka